animation image

(Meeting )Konferans, Sempozyum Yönetimi

Etkinliklerin başarılı olabilmesi için firmamız tüm etkinlik yönetimi bilgisi ve kongre tecrübesi ile bir çok kurum ve kuruluşların yanında yer almaktadır. Tema geliştirme, sponsorluk dosyaları hazırlığı ve satışları, pazarlama ve satış faaliyetleri, bütçe oluşturulması ve yönetimi, transfer,konaklama ve mekan uygulama çalışmaları, tüm iletişim stratejilerinin belirlenerek uygulamaya alınması gibi bir kongrenin gerçekleşebilmesi için tüm notaları birleştiren taraf kimliği taşımaktayız.

 

 

 


animation image

(İncentive)Toplantı Yönetimi

Firma olarak her kurum veya kuruluşun ayrı bir karaktere sahip olduğuna inanmaktayız. dolayısıyla birbirinin kopyası toplantıları gerçekleştirmek yerine, sektörünü, çalışanlarını, geçmiş deneyimlerini inceleyerek toplantıyı farklı kılmaya çalışırız. Toplantı mesajının doğru bir şekilde verilebilmiş olması, katılımcılar tarafından mesajın doğru algılanması ve mutlu yüzler her toplantı sonunda ulaşmak istediğimiz amaçlardır.

 

 


animation image

(Meeting )(Congress)Etkinlik Yönetimi

Kurumların pazarlama, satış, kurumsal iletişim, insan kaynakları, halkla ilişkiler gibi birimlerinin görev alanlarında yer alan, iç veya dış sosyal paydaşlarla sıcak temas sağlanan, içeriğin iletilmek istenen mesajlar doğrultusunda kurgulandığı, lansman, roadshow, bayi toplantısı, fuar katılımı, vb. faaliyetler Etkinlik Yönetiminin kapsamı altındadır. Etkinliği bir proje olarak ele aldığımızda; etkinlik öncesi ve sonrası süreçlerin , stratejik esaslara dayalı olarak, belirlenen hedefler doğrultusunda, planlı biçimde yürütülmesi de Etkinlik Yönetimi olarak tanımlanabilir.vivera profesyonel ve yetişmiş kadrosuyla bu konudaki tüm bilgi ve birikimini “sizin gibi düşünmeye

 

 


animation image

(Meeting )Konferans, Sempozyum Yönetimi

Günümüzde iş dünyasında kurum ve kuruluşların çalışanlarına yönelik düzenlediği motivasyon etkinliklerinin yararları ve verimliliği kuşkusuz tartışılmaz. Katılımcılardan en iyi şekilde verim almanın yollarından biri de, onlara iyi bir ortam hazırlamak ve iyi organize edilmiş bir proje sunmaktır. mükemmel bir organizasyonu gerçekleştirmek için de ayrıntılara çok dikkat etmek gerekir. Yılların firmamıza vermiş olduğu tecrübe ile ekibimiz, tüm lojistik detayı, oluşturulmuş stratejisi ve detaylı planlaması ile teşvik programlarınızı başarıya ulaştırmak için çalışıyor.

 

 

 

 

 


animation image

(Meeting )Lojistik Hizmetleri Yönetimi

Etkinliklerin gereksinimlerini karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve onlarla ilgili bilginin, başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar etkin, verimli ve esnek bir şekilde kullanılması gerekir. Buna bağlı olarak faaliyetin amacına uygun gerçekleştirilebilmesi için lojistik hizmetlerin kusursuz planlanması ve yönetimi gerekmektedir. vivera kendi bünyesinde bulundurduğu lojistik avantajlarının yanı sıra dışarıdan aldığı desteklerde de senelerdir birlikte çalıştığı tedarikçileri tercih ederek risk oranını minimum düzeye indirmektedir.